Eeva-Maria Maijalan blogi Pihkassa Lappiin

Ympäristöhallinto muuttuu, ei valituksia omista päätöksistä

Nyt käsillä olevassa ”sote-maku” uudistuksessa ei ole kyse vain sote-asioista. On huomiotava myös maakuntauudistus. Sen puitteissa ympäristöhallintoon esitetään suuria muutoksia.

Ympäristöasiat ovat tärkeitä meille kaikille ja varmasti kaikki virkamiehet eri organisaatioissa yrittävät tehdä parhaansa ympäristöasioidenkin eteen. Kaikissa päätöksissä ympäristövaikutukset onkin huomioitava.

Maakuntauudistuksessa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan yhteen ”Luova”-virastoksi. Elyjen ja avien voimat kootaan nyt yhteen. Jatkossa on yksi Luova eli valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto. Luovan jokainen virkamies on vastuussa, että päätökset ovat lainmukaisia. Hallitusohjelmamme yksi pääteemoista on byrokratian purkaminen. Nyt puretaan ja kevennetään byrokratiaa todella paljon ja järkevöitetään ja vähennetään turhaa hallintoa.

Jos perustettaisiin erillinen yleisen edun valvonnasta vastaava yksikkö, kuten jotkut toivovat, niin se valvoisi ennen kaikkea oman viraston toimintaa. Siis valittajana olisi Luova – ja vastaajana olisi Luova. Ei ole mitään mieltä siinä, että sama virasto valittaisi omista päätöksistään. Tällaisella byrokratialla on kyllä yrittäjyyden edellytyksiä onnistuttu tuhoamaan.

Valitusoikeus ei tällä heikenny, vaan se selkeytyy. Luovan päätöksistä voivat valittaa kunnat, muut asianomaiset, ympäristöjärjestöt, muut ympäristöviranomaiset. Perustuslakivaliokuntakin on suhtautunut kriittisesti viranomaisten välisiin ja sisäisiin valitusmahdollisuuksiin.

Ympäristöasioiden yleinen etu ja sen valvonta perustuvat voimassa oleviin vesilain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain säännöksiin. Tällä hetkellä ELY-keskukset valvovat yleistä etua näissä asioissa, jolloin niillä on muutoksenhakuoikeus lupaviranomaisen, eli aluehallintoviraston päätöksistä.

Luovaan tulee noin 500 henkilötyövuoden ympäristöyksikkö, joka luvittaa ja valvoo ympäristöasioita. Osaamista kootaan yhteen ja sen on määrä toimia paremmin kuin nykyisissä aluehallintovirastoissa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

En nyt kyllä oikein osta tätä logiikkaa. Monet Sipilän hallituksen toimet ja suunnitelmat edistävät rakenteellisen korruption mahdollisuutta, sillä ns sujuvoittamisen yhteydessä valvonta jätetään usein huonosti järjestetyksi ja ympäristönsuojelulainsäädännön yhteydessä oltaisiin jopa poistamassa kokonaan. Vaikkapa Kela on viritetty huippuunsa valvomaan tukiensaajien mahdollisia väärinkäytöksiä, mutta yritysten ja poliitikkojen toiminnan laillisuusvalvonta onkin aivan toista.

Ehdotuksessa uudeksi ympäristönsuojelulaiksi nyt lopetettavien ELY:jen tekemä viranomaisvalvonta ei siirry maakuntamallissa kellekään vaan poistuu kokonaan

Tässäkin hallitus on törmäämässä perustuslakiin mm perustuslakiasiantuntija professori Tuomas Ojasen sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan. SLL toteaa:

"Ympäristön kannalta pahinta on, että muutos heikentäisi yleisen ympäristöedun valvontaa
- poistamalla viranomaisen valitusoikeuden Luovan omista päätöksistä,
- poistamalla valtiolta kaavoituksen laillisuusvalvonnan ja
- siirtämällä valtion tehtäviä käytännössä kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen vastuulle.

"Valtion ydintehtäviin kuuluvaa ja perustuslaissa turvattua yleisen edun valvontaa ja laillisuusvalvontaa ei voi tällä tavoin oikeusvaltiossa jättää osin kansalaisjärjestöille. Taloudelliset seikat, hallinnolliset muutokset tai yleisen edun määritelmälliset vaikeudet eivät ole syy heikentää valtiolle kuuluvaa perustuslaillista tehtävää."

Erikoisinta lakiprosessissa on ollut, että luonnoksessa oli mukana erillisen valvontayksikön perustaminen Luovaan ja sitä kannatettiin mm Korkeimman hallinto-oikeuden taholta. Varsinaisessa esityksessä tämä on kuitenkin poistettu, miksi ihmeessä? Pelkkä toteamus siitä, että se olisi ollut samassa virastossa ei riitä. Valvoohan vaikkapa eduskunnassa toimintaa tahoja, jotka ovat samalla osa eduskunnan kokonaisuutta kuten vaikkapa eduskunnan oikeuskansleri.

On mahdollista järjestää asia s.e. riittävä valvonnan riippumattomuus toteutuu ja se on parempia vaihtoehto kuin valvonnan jättäminen kokonaan tekemättä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Yksinkertaistan asiaa vielä esimerkillä: eduskunta säätää lait, lakien noudattamista valvoo vaikkapa poliisi ja tuomiot antaa oikeuslaitos.

Uudessa mallissa luvat antaa Luova, valvontaa ei tee mikään viranomaistaho ja oikeuslaitos valitusten perusteella tuomitsee tarvittaessa.

Hävitätte siis kokonaan viranomaisvalvonnan tehtävänä. Minusta se ei ole sujuvoittamista vaan yhden oikeusvaltion keskeisen toiminnan lopettamista vastoin kansalaisten etua ja perustuslakia.

Luova ei ole mikään annettu välttämättömyys vaan hallituksen suunnitelma eli olette itse luoneet ongelman huonolla suunnittelulla ottamatta tarpeellisia asioita huomioon. Siinä mielessä perustelusi ovat osin absurdeja.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jos Siniset lähtevät hallituksesta, ja tilalle ei saada rkp:tä ja kristillisiä, niin Vihreillehän voisi antaa kunnian LUOVAN viraston valitusoikeuden palautuksesta, jos he muuten syövät sote- ja maakuntauudistuksen kaikkine "piikikkäine kiduksineen ja evineen"... Eikö niin Eeva-Maria?

Poistettiinko LUOVAN valitusoikeus - vrt. Nikon hyvä alustus edellä - ihan sen vuoksi, että sillä voidaan pelata myöhemmin?!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jatkan vielä:

En voi olla tässä yhteydessä muistuttamatta, että nyt sote- ja maakuntahallintouudistuksessa suunniteltu LUOVA-virasto on EU:n Valkoisen kirjan skenaarioista nro 5:n mukainen:

- -"Viides skenaario:

Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä

–Jäsenvaltiot päättävät jakaa valtaa, resursseja ja päätöksentekoa kaikissa asioissa nykyistä enemmän. Päätöksistä sovitaan Euroopan tasolla nopeammin, ja ne pannaan ripeästi täytäntöön.

Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:

Joukko kansalaisia vastustaa EU-rahoitteista hanketta tuulivoimalan rakentamiseksi asuinalueelleen, mutta heidän on vaikea tavoittaa asiasta vastuussa oleva viranomainen, koska heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä toimivaltaisiin unionin viranomaisiin." - -

---

Tähänkö suuntaan halutaan mennä?... Todella huolestuttavaa.

Lähde EU:n Valkoiseen kirjaan tästä:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_fi.htm

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. "Ympäristöasiat ovat tärkeitä meille kaikille ja varmasti kaikki virkamiehet eri organisaatioissa yrittävät tehdä parhaansa ympäristöasioidenkin eteen".

Onko tämä sitä kuten tapauksessamme! "Tärkeintä on itsehallinnon vahvistaminen kunnissa ja maakunnissa". Normipurku joka vaikeuttaa ihmisten jokapäiväistä elämää.

Norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea sekä yritysten toimintaa keventämällä ja uudistamalla sääntelyä.
Kimmo Tiilikaisella on varmasti tiedossa kymmenittäin tapauksia kuinka törkeästi rikotaan maa-aines, ymp.suojelu, räjähdysainelakia ja kaavoitusta kivenlouhinnassa ja murskaamo toiminnassa.

ESIMERKKI MITÄ VALVOMATTOMUUS JA VÄÄRYYS AIHEUTTAA: Oulaisissa ei kunta ainakaan valvo eikä oma valvonta toimi; Tapauksestamme kunta haki väärillä tiedoilla louhimoa kaavassa EO- alueeksi. HUOMIO !!! " HUOMATKAA MITÄ KAAVAHAKEMUKSESSA JA OIKEUSASTEILLE ESITETTIIN, "KAAVAAN OSOITETAAN" EO-maa-ainesten http://www.ahiplan.airix.fi/tietopankki/oulainen/e...ottoalueeksi.”
Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat EO-alueeksi, mikä kiellettiin. Hallinto-oikeus kumosi tämän ja kaupunki valitti KHO:een.

Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan. Kaupungin valitus hylättiin myös KHO:ssa.

KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi

Kaupunginhallitus ja virkamiehet ovat kääntäneet päätöksen toisinpäin ja heidän mukaansa louhimo on sallittu ja asutus kielletty, ja estävät meiltä rakentamisen.

Eduskunta on ajanut tätä maaseudulle rakentamisen helpottamista, muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena. TÄtä on totuus kuitenkin!

KHO.n päätös meni suoraan myös ministeriöön; Hurmerannan sähköpostivastaus ei perustunut oikeisiin tietoihin mitä hän antoi tiedoksi Ministeri Tiilikaiselle;
Lainaus Hurmerannan sähköpostivastauksesta: ”Koska alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä ilmeisesti myöskään maakuntakaavaa, se on kaavoittamaton, kuten kaupunki toteaa.”
Huomatkaa Hurmerannan harhautus "ei voimassa asemakaavaa eikä maakuntakaavaa"!!! Maakunta kaava on, mutta asemakaavaa emme tarvi, koska "laki eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita".

Ministeriössä on tiedossa miten väärin sovelletaan eduskunnan säätämää maankäyttö- ja rakennuslakia ja KHO:n päätöksiä Piipsjärvi-Lehtopään yleiskaavasta.
Kaavoitus ei mennyt läpi oikeusasteissa niin ministeriötä myöten asiaa alettiin vääristelemään KHO:n päätöstä.
Kyllähän ymp.ministeriön tulisi kunnioittaa KHO:n päätöstä.

MIKSI tästä annetaan väärää tietoa myös ministeriön taholta, vaikka oikeusasteet ovat selvittäneet alueen tulevan käytön Lehtopää-Piipsjärven osayleiskaavassa.

Ministeriön kaavapuolen ympäristöneuvos antoi Ministeri Tiilikaiselle ja monelle muulle jakoi sähköpostilla perättömän tiedon KHO,n päätöksestä.
HUOMATKAA !!!
Nyt rakentaminen perustuu KHO.n päätöksellä osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita.

Hurmerannan sähköpostivastaus ei perustunut oikeisiin tietoihin mitä hän antoi tiedoksi Ministeri Tiilikaiselle;
Lainaus Hurmerannan sähköpostivastauksesta: ”Koska alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä ilmeisesti myöskään maakuntakaavaa, se on kaavoittamaton, kuten kaupunki toteaa.”

Huomatkaa Hurmerannan harhautus "ei voimassa asemakaavaa eikä maakuntakaavaa"!!! Maakunta kaava on, mutta asemakaavaa emme tarvi, koska "laki eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita".

Kyllähän Hurmerannan tulee kunnioittaa KHO:n päätöstä joka meni suoraan KHO.lta myös ministeriöön. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja KHO:n päätöksellä kaava on selvitetty.

Haemme rakennuspaikkaa oikeusvaikutteisella yleiskaavalla määrätylle kylä alueelle, jolle on annettu MRL 44 § mukainen suora rakennusoikeus. Emme tarvi asemakaavaa emmekä suunnittelutarveratkaisua. Hurmerannan tulee tietää, mitä 44§ tarkoittaa rakentamisessa.

”Maaseudulle saa rankentaa, sen pitää olla näin, tämä on kolmen hallituspuolueen yhteinen kanta.” Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.

TÄTÄ ON KÄYTÄNTÖ KUITENKIN!!!!
Totuus on toista! Nyt lähes kaksi vuotta saimme taistella, että pääsimme rakentamaan ja siihen vielä liittyy mieletön vääryys ja valtava rahallinen vahinko. "poikkeusluvalla".

Oulaisten Piipsjärvi-Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä.

KHO kaavapäätöksessään totesi Piipsjärven ympäristöineen arvokkaaksi maaseutumaisemaksi: ”Kaavaselostuksesta ilmenee, että osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä.

Saimme kaksi rakennusoikeutta kantatilalle yleiskaavaan.
Hallinto-oikeuden 2014 päätös kaavasta: ”Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläkaavana, jota voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 72§ mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena”, mikä käy esille myös kaavaselvityksestä.

Rakennuspaikkamme ei voi vaarantaa alueen tulevaa suunnittelua ja käyttöä, koska jo nykyiset ja muita uusia rakennuspaikkoja on lähempänä kuin rakennuspaikkamme. KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan:
”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.” Ottoalueesta lähin talo on alle 50 metrin päässä. Rakennuspaikkamme on n. 270 metrin päässä.

Lähempänä ottoaluetta on kuusi jo asuttua taloa ja kolme muuta uutta rakennuspaikkaa. Täten meidän rakennuspaikkamme ei voi häiritä alueen tulevaa käyttöä ja suunnittelua, kuten tekninen keskus ja kaupunginhallitus väittävät. Kaupunginhallitus ei voi myöskään käyttää harkintavaltaa, koska osayleiskaavassa on jo osoitettu myös uutta asutusta lähemmäksi louhosaluetta kuin meidän rakennuspaikkamme olisi.

Lisäksi Oulun hallinto-oikeuden päätöksessä s.6 (/12): ”Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläkaavana, jota voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 72§ mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta. Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava antoi suoran rakennusoikeuden MRL:n 44 §:n mukaisesti. Luvat olisi pitänyt rakennustarkastajan myöntää, koska yleiskaavalla oli osoitettu kaksi rakennusoikeutta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miksi toimitaan vastoin ihmisten perustuslaillisia oikeuksia.

Hurmeranta vastasi esimerkiksi näin: “Kaupunginhallitus ei ole myöntänyt alueella poikkeamislupaa, koska rakennuspaikan läheisyydessä on kaavoittamaton alue ja myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu on esteenä.” Ympäristöministeriössä on tiedossa KHO:n päätös 2014 vuodelta, että louhimoa ei kaavassa sallittu, mutta asutus sallittiin, joten louhimon toimintaa ei voi jatkaa tulevaisuudessakaan (eihän siellä todellisuudessa ole enää mitään louhittavaakaan), ja silti Hurmeranta vastauksessaan myötäili kaupungin päätöksiä ja virkamiehiä.

Ja täytyyhän Hurmerannan asiantuntijana tietää, että tuollaisille paikoille ei poikkeuslupaa tarvita, vaan yleiskaava MRL 44 § antaa suoraan luvan rakentamiselle. Eli ympäristöministeriö on saanut suoraan KHO:n päätöksen, joka yksiselitteisesti estää louhimon kaavassa ja sallii asutuksen, silti Hurmeranta vääristelee tietoisesti ja laiminlyö täysin KHO:n päätöksen.

Kyllähän Hurmerannan tulee kunnioittaa KHO:n päätöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja KHO:n päätöksellä kaava on selvitetty. Lisäksi meitähän ei todellakaan kohdella nyt tasapuolisesti, kun rakennusoikeudet on annettu, mutta niitä ei anneta käyttää. Kaavassa on selvitetty rakennusoikeudet ja louhimo kumoutui kaavassa.

Hurmerannan vääristelee vastauksessa myös seuraavaa: ”Kirjelmän mukaan olette hakeneet rakennuslupaa alueelle, joka on osoitettu osayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Hakemuksenne mukainen rakennuspaikka ei näin ollen ole kaupungin mukaan osoitettu yleiskaavassa rakennuspaikaksi (AP), toisin kuin viesteissänne annatte ymmärtää.”
Emme ole antaneet mitään väärää tietoa rakennuspaikasta. M-alueellehan rakennuspaikat on nimenomaan annettu ja kaavassa on käytävä esille annetut rakennusoikeudet merkillä AP. Hurmerannan ympäristöministeriön virkamiehenä täytyy tietää, mitä kaavamerkintä AP tarkoittaa.

Ymp.ministeriön asetuskin on olemassa kaavamerkinnöistä. KHO:n kaavapäätöksestäkin käy esille, että rakennuspaikat on annettu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).
Kaava edellyttää, että rakennusoikeudet ilmaistaan kaavamerkinnällä (AP), mutta AP ei tarkoita sitovaa rakennuspaikkaa. (Jos merkki olisi sitova, olisi oltava asemakaava.) Haemme rakennuspaikkaa oikeusvaikutteisella yleiskaavalla määrätylle kyläalueelle, jolle on annettu MRL 44 § mukainen suora rakennusoikeus.
Yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita.

YMP oppaassa 3/2012 tuodaan selvästi esille:
· Väljyys rakennuspaikkojen rajauksissa on tarpeen senkin vuoksi, että rakennusten yksityiskohtainen sijainti voidaan paremmin selvittää rakennusluvan kuin yleispiirteisen yleiskaavan yhteydessä. Sivu 62.
· Rakennuspaikkojen määrää ja likimääräistä sijaintia ei tarvitse osoittaa kiinteistökohtaisesti muualla kuin sillä alueella, jolla kaavaa halutaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Sivu 63
Hurmerannan on tiedettävä tämä ymp.ministeriön opas ja sen sisältö.
· Yleiskaavassa suoraan rakennuslupamenettelyyn sallittavan rakentamisen tulee sekä määrältään että laadultaan ja mittakaavaltaan olla kyläasutuksen tyyppistä.
· Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (ei tarkoita, että vain AP-merkki).
· Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti on osoitettava kyläyleiskaavassa kiinteistökohtaisesti, mikä osoitetaan AP-merkillä. Rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on merkitty. (Ohjeellinen ei ole sitova).

Edellä on tullut jo esille ja Hurmeranta tietää varmasti, mitä tarkoittaa rakentaminen maaseudulle ja lakimuutokset sekä AP-merkki. Kuten arkkitehti Elina Marjakangas asiantuntijana oli antanut hyvin ymmärtää Oulaisten kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2015, että AP-merkintä on suuntaa antava ja siitä voidaan poiketa, jos rakennuspaikka ei ole sopiva. Lisäksi hän sanoi, että ei arkkitehti voi paperien takaa tietää, missä on paras kohta rakennukselle.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Emme olisi tarvinnut edes poikkeuslupaa !!!

Kaupunginhallitus ensimmäisessä päätöksessään on evännyt poikkeamisluvan puoltamisen sillä perusteella, että on katsonut rakennuksen vaarantavan alueen tulevan käytön suunnittelun ja ohjaamisen (MRL 171§).

Eli aluksi perusteluina käytettiin VAIN LOUHIMOA. Kaupunki käytti valheellista tietoa, että louhimo olisi jäänyt kaavan ulkopuolelle ja teknillisen keskuksen lausuntoa. Myöhemmin alettiin vetoamaan AP-MERKKIIN ja että M-alueelle ei saa rakentaa.

Meillä ei erotettu tonttia kantatilasta, vaan saatiin kaksi uutta rakennusoikeutta kantatilalle.
Eli rakennuspaikka sijaitsee kantatilalla. Kaava ei määrää tontin kokoa, vaan yleiskaavassa on maininta, että sen on oltava vähintään 2000 neliötä.

Rakennuslupien myöntäminen yleiskaavan (44§) perusteella vaatii kaavan laatimista siten, että rakennuspaikkojen määrä lasketaan tila- ja maanomistus-yksikkökohtaisesti ja että rakennuspaikkojen määrä osoitetaan kaavakartalla yksiselitteisesti.
AP-merkki osoittaa rakennuspaikkojen määrän kaavakartalla yksiselitteisesti.

AP-merkki ei ole rakennustontin kohta, vaan kyseiselle alueelle on kaavassa osoitettu AP-kaavamerkinnällä kaksi rakennusoikeutta. Lainaus Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavasta: AP- alue on Asuinpientalojen alue/ uusi pientalojen alue, Perinteinen maaseutumaiseman asumisen alue.

AP-merkki ei sido rakennuspaikkaa, vaan merkki kertoo annetuista rakennusoikeuksista M-alueelle. Yleiskaava on suuntaa antava, eikä tälle alueelle ole annettu rakentamisrajoituksia. MRL 35§: ”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.”

Rakennuspaikkamme on kartassa olevan AP-merkin vieressä tai jopa limittäin. Kaava ei määrää tontin kokoa, vaan yleiskaavassa on maininta, että sen on oltava vähintään 3000 neliötä. Rakennuspaikan ympärillä on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella Laitalan koko tila kyseisellä oikeusvaikutteisella osayleiskaava alueella on useita kymmeniä hehtaareja.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristöhallintoa ei voi sujuvoittaa murskaamoilla/louhimoilla.Onko tarkoitus jatkaa, että laiton räjäytystoiminta sujuvoitetaan valvomattomuudella? MRL mukainen kaavoitus huomioimatta?

Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja vastoin MRL kaavamääräyksiä ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 20 §:ssä:

”Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”

Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä, ja miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnasta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteistä.

Asetus 800/2010 on vastoin Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädettyä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lakia (390/2005). Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

Maa-aineslakia rikotaan ja sujuvoittaminen ei ole mahdollista MAL:ssa eikä YMP.suojelulaissa? Asetus kivenlouhinnassa 800/2010 ei huomioi vähimmäisvaatimuksessa kuin "melun ja pölyn".
Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista lukuisilla louhimoilla ja murskaamoilla, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia. Samoin kaava on huomioitava, koska onnettomuusvaarallista toimintaa ei voi sijoittaa mielivaltaisesti.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252718-ris...

Onnettomuusvaarallinen toiminta ja siihen liittyvä lainvelvoitteet ovat huomioimatta maa-aineksia irrottaessa kalliosta.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253630-ymp...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Mitähän tästä pitäisi ajatella?:

- -"Tiilikaisen mukaan EU tarvitsee kunnianhimoisen tavoitteen ja strategian sen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Yksi EU:n ilmastopolitiikan kulmakivistä on sen päästökauppajärjestelmä.

"Pidän tärkeänä, että päästökauppajärjestelmää vahvistetaan edelleen ja myös laajennetaan. Olen ehdottanut kollegoilleni päästökaupan laajentamista kiinteistökohtaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen”, Tiilikainen sanoi Pariisissa." - -

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publish...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Kaikissa päätöksissä ympäristövaikutukset onkin huomioitava".

Milloin te kansanedustajat alatte kiinnittämään huomion ja puuttumaan kuinka väärillä tiedoilla olette SUJUVOITTAMASSA ympäristölupia ja entistä enemmän ympäristö rikoksia tulee?

YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMISTA EI VOI toteuttaa louhimoilla.
Ympäristö- ja maa-ainesluvissa louhimoilla/murskaamoilla on jätetty ympäristövaikutukset huomioimatta.

Ministeriöissöhän oli työryhmä Tarastin, jonka tehtävä oli, lupien yhdistäminen ja lopullisena päämääränä niin kutsuttu ”yhden luukun periaate”.

Tätäkö ajettiin takaa asetusta hyväksyttäessä, että sivutetaan laki räjähteistä, koska räjäytystoiminnasta on olemassa oma rityislainsäädäntö.

Ympäristöministeriöllä on ollut tiedossa, että ko.asetus on ristiriidassa voimassa olevien lakien kanssa.

300 metriä mikä on VNA 800/2010 ei riitä yksin, koska räjähdysaineet ja niihin liittyvä laki vaativat laissa huomattavasti suuremman suoja-etäisyyden ja onnettomuusvaaran vuoksi kaavoitus tulee vastaan.

Murskaamoiden/louhimoiden ympäristöhaitat eivät ole kenenkään hallinnassa: melua, tärinää, pohjavesien pilaamista,kaivot pilataan, tulisijat hajallaan ja MAL- pakollinen maisemointi jää totettamatta.

Yksi yllättävä ongelma on se, että louhimoilla rikotaan lakia räjähdysaineilla ja käytetään suuria määriä räjähdysaineita ilman, että sitä otetaan mitenkään huomioon maa-aineslain 3 § vaarana ja kaavoituksessa ja luvituksessa (puutteita jopa SEVESO-säädösten suhteen). KAAVA: Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti.

Kivilouhimoiden ja murskaamoiden räjähdysaineiden käyttö, käsittely, varasto, kuljetus ja muu toiminta louhintatyömaita on täysin villiä, vaikka louhijat käyttävät miljoonia kiloja räjähdysaineita vuodessa vastoin lain velvoitteita. Asutuksen vieressä todistettavasti käytetään tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon / kerta paukku ilman lupia, vaikka laki edellyttäisi Tukesilta lupaa ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvontaa/ tarkastusta.

Satojen asukkaiden kohtalo:
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tas...

Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Nythän on niin, että kun Keskusta häärii ympäristöpolitiikan äärellä, on sillä aina ketunhäntä kainalossa. Panisiko järkevä ihminen pukin kaalimaataan vahtimaan. Ei varmasti. Eikä Keskustaa päättämään ympäristöluvista tai -kysymyksistä ylipäätään. Mitä nopeammin kepulit ajetaan pois hallituksesta häärimästä sen parempi ympäristölle.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Börje! Todella hyvin huomatta Keskustan touhu.

On ollut nähtävillä kuinka keskusta tuhoaa ympäristön ja ihmisten elämän (tuulivoimalat, murskaamot ja monet muut). Kyse on puhtaasti poliittisten päättäjien ja yritysten intressien epäasiallista kietoutumista toisiinsa.”Siis palvelus palveluksesta -periaatteella hyvien veljien tai sisarien kesken".

Todellisuudesta kepu ei välitä mitään todellisista ympäristöhaitoista.

Toistuvasti omaa tapausta ja sadat muut kautta maan ovat lähettäneet kansanedustajille viestiä mitä ympäristö asioiden valvonta, luvat ja toiminta on. Jo sillä perusteella luulisi eduskunnassa heräävän, ettei keventäminen ole aihetta.

Tärkeämpää olisi eduskunnan kiinnittää huomio, että; Valvontaviranomaisella on aina velvollisuus ryhtyä toimiin, mikäli ympäristölupaa ei noudateta.
Samoin konsulttien kytköksiin ja heidän vääriin ympäristö selvityksisiin.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tässä yksi esimerkki Keskustan touhuista Paula Lehtomäen hyväksymä.

HUOMATKAA ASETUS on hyväksytty vain "MELU JA PÖLY" , mutta ei räjäytystoimintaan ja asetuksen varjolla nyt laittomasti käytetään louhinta räjähteitä miljoonia kiloja vuodessa ja yksi paukku on 10 000-19 000 kiloon asutuksen vieressä.
Tämän seurauksesta on asukkailta särkyneet talot, savupiiput hajallaan, takat irtoaa seinistä, kaivo vedet pilalla ym.

Asetus hyväksyttäessä sivutetaan laki räjähteistä, koska räjäytystoiminnasta on olemassa oma erityislainsäädäntö.
Ympäristöministeriöllä on ollut tiedossa, että ko.asetus on ristiriidassa voimassa olevien lakien kanssa.

Asetus 800/2010 ei voi kumota, mitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla säädetään. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta, henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

300 metriä mikä on VNA 800/2010 ei riitä yksin, koska räjähdysaineet ja niihin liittyvä laki vaativat laissa huomattavasti suuremman suoja-etäisyyden ja onnettomuusvaaran vuoksi kaavoitus tulee vastaan.

Ympäristöministerinä ollessaan Paula Lehtomäki allekirjoitti asetuksen Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 9.9.2010/800.
VNA- ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että "melua tai pölyä" aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Ministeriössä varmasti on ollut tiedossa, että ko. asetus on ristiriidassa voimassa olevien räjähteisiin liittyvien lakien kanssa. VNA 800/2010 (melu ja pöly) hyväksyy toiminnan 300 metrin päähän asutuksesta, mutta siinä ei huomioida sitä, mitä laki 390/2005 edellyttää räjähdysaineen käytöltä, käsittelyltä ja varastoinnilta. Samoin kuin mitkä suojaetäisyydet siinä tulee asutukseen louhintaräjähteitä käytettäessä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kysynkin teiltä Eeva-Maija Maijala? Kuinka ristiriitaista tämä on todellisuuden kanssa ympäristö asiat:
Tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa!
"Ympäristöasiat ovat tärkeitä meille kaikille ja varmasti kaikki virkamiehet eri organisaatioissa yrittävät tehdä parhaansa ympäristöasioidenkin eteen. Kaikissa päätöksissä ympäristövaikutukset onkin huomioitava".

Onko turvallinen elinympäristö, kun räjähteitä käytetään asutuksien vieressä miljoonia kiloja vuodessa ja kerta määrät n. 10 000 kg:sta ylöspäin lain vastaisesti. Turvatekniikan keskukselta ei lupia voi edes hakea (lain turvamääräykset este). Käyttömäärät vaurioittaa talot välittömästi ja asukkaat ovat lain määrittelemällä sirpale- ja painevaara-alueella.

MIKSI ERIKOISSÄÄTELY on huomioimatta, kun asetus 800/2010 hyväksyttiin! Räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn räjäytys- ja louhintatyössä.
Asutuksen viereen ei voi näin mittavaa räjäytystyömaata perustaa, sillä lain edellyttämät turvamääräykset estävät.
Kertaräjähdemäärät ovat 10 000 - jopa 19 000 kiloon, jollaista määrää ei voi laillisilla keinoilla 300 m. metrin päässä käyttää.
Jo 10 kilon tuonti räjähteitä alueelle vaatii asuintaajamassa 300 metriä suojaetäisyyttä sirpale- ja painevaaran vuoksi, koska louhintaräjähteet kuuluvat vaarallisuusluokkaan 1.1.

LISÄKSI KÄYTTÖ: STM normit. 16:0 normeissa on kokemusperäiset taulukot:
Taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttama vaara-alueen suuruus: 0.5kg räjähdysainemäärällä on vaara-alueen suuruus 500 metriä.

Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus: yli 25kg 1000 metriä.

MIKSI ETTE NOUDATA vaikka;
Miksi?
Suomi ei ole ryhtynyt toteuttamaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamista (96/82/ETY) ja (96/825/EY) eli ns. Seveso II- direktiiviä. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

Suomessa on saatettu Seveso II -direktii­vin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus voimaan kemikaali- ja maankäyttö- ja rakennuslainsää­dännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.
VNA 800/2010 ei riitä 300 m matka räjäytystoiminnassa.
Turvamääräykset, sirpale- ja paine-aaltovaara vaativat suojaetäisyyttä huomattavasti enemmän kuin 300 m. Räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset jätetään huomioimatta.

OLETTE MYÖS KAAVA asioita muuttamassa: Kaavan vastainen toiminta tämäkö saa jatkua?

Maakäyttö ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö. Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

Asetus 800/2010 ei huomio mitä edellyttää laki 390/2005: 20 § Kaavan huomioon ottaminen Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

Tuotte esille seuraavaa myös " Kaikissa päätöksissä ympäristövaikutukset onkin huomioitava".

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, tärkeitä valitettavan oikeita ja raskaita argumentteja tuot hyvin esiin. Toivottavasti Maijala saa omien yhteyksiensä kautta näissä asioissa parannusta. Muutenhan tällaisia blogeja on turha kansanedustajien tänne kirjoitella.

Odotan tänne myös Maijalan vastausta, jota odotan edelleen hänelle henkilökohtaisestikin jo joitakin aikoja sitten lähettämääni sähköpostiviestiin, koskien valitusoikeuksia ja niihin tehtäviä muutoksia.

Toimituksen poiminnat